krisklar_stor_titel_800px

Om oss

Kriser, vi människor går igenom olika sorters kriser varje dag. Det finns korta kriser och längre kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar till exempel  att man i händelse av längre kris ska klara sig i minst 72 timmar utan hjälp utifrån. Vårt mål är att alla svenskar ska klara sig vid en kortare eller längre kris. Därför har vi börjat ta fram produkter som ska hjälpa dig om krisen kommer. Självförsvars och överlevnadsredskap tror vi är en viktig del av att kunna klara krisen.

Krisklar är en del av Yonato HB.
Företaget är godkänt för F-skatt. 

Yonato HB 
Nyköping 
info@krisklar.com
www.krisklar.com 
Organisationsnummer 916639-0238
VAT SE916639023801

77

Vinterrea! Upp till 50% rabatt. Promenad? Fest? Hemma? Tagga nån som inte borde vara utan skydd!

41

Beställningarna rullar på! 👌🏻